iPad - Čínština

background image

Čínština

Čínštinu můžete zadávat na klávesnicích několika různými způsoby včetně metod Pchin-jin,
Cchang-ťie, Wi-pi-chua a Ču-jin. Čínské znaky též můžete psát na na obrazovku prstem.

140

background image

Psaní pchin-jinem

Na klávesnici QWERTY pište zjednodušeným nebo tradičním pchin-jinem. Při psaní se objevují
navrhované znaky. Klepnutím vyberte navrhovaný znak nebo pokračujte v zadávání metodou
Pchin-jin – zobrazí se další volby.

Pokud budete zadávat pchin-jin bez mezer, zobrazí se návrhy vět.

Psaní cchang-ťie

Sestavujte čínské znaky ze složkových kláves Cchang-ťie. Při psaní se objevují navrhované znaky.
Klepnutím vyberte znak nebo pokračujte v zadávání až pěti komponent – zobrazí se další volby.

Psaní pomocí tahů (wi-pi-chua)

Pomocí číselníku můžete sestavovat čínské znaky až z pěti tahů ve správném pořadí psaní:
vodorovný, svislý, skloněný doleva, skloněný doprava a zalomený. Například čínský znak 圈
(kruh) by měl začínat svislým tahem 丨.

Při psaní ze začnou objevovat návrhy čínských znaků (nejběžnější znaky se objeví nejdříve).
Klepnutím vyberte znak.

Pokud nemáte jistotu ohledně správného tahu, zadejte hvězdičku (*). Chcete-li zobrazit další
volby, zadejte další tah nebo procházejte seznamem znaků.

Klepnutím na klávesu shody (匹配) zobrazíte pouze znaky, které se přesně shodují s vaším
zadáním.

Psaní ču-jinem

Zadejte písmena Ču-jin z klávesnice Při psaní se začnou objevovat odpovídající čínské znaky.
Klepnutím vyberte navrhovaný znak nebo pokračujte v zadávání Ču-jin a zobrazí se další volby
znaků. Po zadání prvního písmene se klávesnice změní a zobrazí další písmena.

Pokud budete zadávat Ču-jin bez mezer, zobrazí se návrhy vět.

141

Dodatek B

Národní klávesnice

background image

Kreslení čínských znaků

Jsou-li zapnuté formáty rukopisu v zjednodušené nebo tradiční čínštině, můžete čínské znaky
kreslit nebo psát prstem přímo na obrazovku. iPad při psaní rozezná tahy znaků a zobrazí
seznam shodných znaků s nejlepší shodou nahoře. Při výběru znaku se v seznamu jako
dodatečné volby zobrazí pravděpodobné volby následných znaků.

Touchpad

Touchpad

Některé složité znaky, například 鱲 (část názvu Hongkongského mezinárodního letiště), 𨋢
(výtah) a 㗎 (částice používaná v kantonštině) lze psát postupným zadáním dvou nebo více
složkových znaků v posloupnosti. Klepnutím na znak nahradíte zadané znaky.

Rozpoznávány jsou také římské znaky.

Převod mezi zjednodušenou a tradiční čínštinou

Vyberte znak nebo znaky, které chcete převést a pak klepněte na Nahradit.