iPad - Aktualizace a obnova softwaru zařízení iPad

background image

Aktualizace a obnova softwaru zařízení iPad

Software zařízení iPad můžete aktualizovat v Nastavení nebo pomocí iTunes. Můžete také iPad
smazat a poté provést obnovu dat ze zálohy na iCloudu nebo pomocí iTunes.

Smazaná data již nejsou z uživatelského rozhraní zařízení iPad přístupná, nebudou však ze
zařízení iPad smazána. Informace o smazání veškerého obsahu a nastavení viz „Obnovit“ na
stránce 136.

Aktualizace iPadu

Software zařízení iPad můžete aktualizovat v Nastavení nebo pomocí iTunes.
Bezdrátová aktualizace na zařízení iPad: Vyberte Nastavení > Obecné > Aktualizace softwaru.
iPad vyhledá dostupné aktualizace softwaru.
Aktualizace softwaru v iTunes: iTunes vyhledávají dostupné aktualizace softwaru při každé
synchronizaci zařízení iPad prostřednictvím iTunes. Viz „Synchronizace s iTunes“ na stránce 22.

Další informace o aktualizaci zařízení iPad naleznete na webové stránce support.apple.com/kb/
HT4623.

Obnovení iPadu

K obnovení zařízení iPad ze zálohy můžete použít iCloud nebo iTunes.
Obnovení ze zálohy na iCloudu: Resetujte iPad a vymažte z něj tak veškeré položky nastavení
a všechna data. Přihlaste se k iCloudu a v Asistentovi nastavení vyberte Obnovit ze zálohy. Viz
„Obnovit“ na stránce 136.
Obnovení ze zálohy iTunes: Připojte iPad k počítači, s nímž jej běžně synchronizujete, v okně
iTunes vyberte iPad a na souhrnném panelu klikněte na Obnovit.

Po obnovení softwaru můžete iPad buď nastavit jako nový iPad, nebo obnovit hudbu, videa,
data aplikací a další obsah ze zálohy.

Další informace o obnově softwaru zařízení iPad naleznete na webové stránce
support.apple.com/kb/HT1414.