iPad - Použití funkce Rámeček obrázku

background image

Použití funkce Rámeček obrázku

V době, kdy je iPad uzamčen, můžete na jeho displeji zobrazovat prezentaci všech nebo pouze
vybraných alb s vašimi fotografiemi.
Spuštění funkce Rámeček obrázku: Stisknutím tlačítka Spánek/probuzení iPad zamkněte,
dalším stisknutím zapněte obrazovku a klepněte na .

Pozastavení prezentace

Klepněte na obrazovku.

Zastavení prezentace

Pozastavte prezentaci a poté klepněte na .

Nastavení voleb pro Rámeček
obrázku

Vyberte Nastavení > Rámeček obrázku.

Vypnutí rámečku obrázku

Vyberte Nastavení > Obecné > Kódový zámek.

65

Kapitola 10

Obrázky