iPad - Účty a nastavení kalendáře

background image

Účty a nastavení kalendáře

Pro Kalendář a pro své kalendářové účty máte k dispozici několik konfiguračních položek.
Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře.

Kalendářové účty se používají také k synchronizaci úkolů pro Připomínky.
Přidání účtu CalDAV: Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře, klepněte na Přidat účet a
poté na Ostatní. V části Kalendáře klepněte na Přidat kontakt CalDAV.

Tyto volby se vztahují na všechny vaše kalendáře:

Nastavení zvuků pro připomínky
kalendáře

Vyberte Nastavení > Zvuk > Zvuk kalendáře.

Synchronizace minulých událostí

Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Synchronizace a poté
vyberte časové období. Budoucí události jsou synchronizovány vždy.

Nastavení zvukové výstrahy při
příjmu pozvánky ke schůzce

Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře a klepněte na Upozornění
pozvánek.

Zapnutí podpory časového pásma
pro Kalendář

Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Podpora pásma a
zapněte funkci Podpora pásma.

Nastavení výchozího kalendáře

Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Výchozí kalendář.

Aktualizace kalendářů ve vašich
zařízeních iOS a počítačích pomocí
iCloudu

Vyberte Nastavení > iCloud a poté zapněte volbu Kalendář. Viz „Použití
iCloudu“ na stránce 20.

Důležité:

Pokud je zapnutá volba Podpora pásma, aplikace Kalendář zobrazuje data a časy

událostí v časovém pásmu vybraného města. Pokud je vypnutá volba Podpora pásma, aplikace
Kalendář zobrazuje data a časy událostí v časovém pásmu vašeho aktuálního místa určeného
podle internetového připojení. Pokud jste na cestách, je možné, že iPad nezobrazí události nebo
nespustí výstrahu ve správném místním čase. Manuální nastavení správného času viz „Datum a
čas“ na stránce 135.

77

Kapitola 13

Kalendář

background image

Kontakty

14