iPad - Hledání míst

background image

Hledání místa: Klepněte na Hledat a poté klepnutím do pole hledání zobrazte klávesnici.
Zadejte adresu nebo jiný údaj a poté klepněte na Hledat.
Můžete hledat například následující informace:

Křižovatku („Revoluční a Klimentská“)

Â

Oblast („Holešovice“)

Â

Památku („Národní divadlo“)

Â

PSČ

Â

Podnik („kino“, „restaurace Pankrác“, „Apple Inc New York“)

Â

Také můžete klepnout na a najít sídlo kontaktu.

86

background image

Zobrazení názvu a popisu místa

Klepněte na špendlík.

Zobrazení seznamu podniků
nalezených v rámci hledání

Klepněte na .
Klepnutím na podnik zobrazíte jeho polohu.

Vyhledání vaší aktuální polohy

Klepněte na .
Vaše aktuální poloha je označena modrou značkou. Pokud vaši polohu
nelze určit přesně, zobrazí se kolem značky kroužek. Čím menší kroužek,
tím vyšší přesnost.

Použití digitálního kompasu

Znovu klepněte na . Ikona se změní na a na obrazovce se objeví malý
kompas .

Označení místa

Dotkněte se mapy a držte prst na místě, dokud se nezobrazí špendlík.

Důležité:

Mapy, trasy a aplikace využívající určení polohy jsou závislé na datových službách.

Tyto datové služby se mohou měnit a nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Důsledkem
toho mohou být mapy, trasy nebo informace závisející na poloze nedostupné, nepřesné nebo
neúplné. Porovnejte informace poskytnuté v zařízení iPad s vaším okolím a případné rozdíly
řešte pomocí ukazatelů na cestě.

Pokud jsou při prvním použití Map vypnuté polohové služby, zobrazí se výzva k jejich zapnutí.
Mapy můžete používat i bez polohových služeb. Viz „Polohové služby“ na stránce 129.