iPad - Použití a čištění iPadu

background image

Použití a čištění iPadu

Při práci se zařízením iPad je důležité zaujmout pohodlnou polohu a často dělat přestávky.
Během používání nechte iPad ležet na klíně, položte jej na stůl, pouzdro nebo jej vložte do doku.

Se zařízením iPad zacházejte šetrně. Udržíte tak jeho vzhled. Pokud máte obavy ohledně
poškrábaní nebo odření obrazovky, můžete použít pouzdro (k dostání zvlášť).

Chcete-li iPad vyčistit, odpojte všechny kabely a iPad vypněte (stiskněte a přidržte tlačítko
Spánek/probuzení, dokud se nezobrazí červený jezdec, a poté přesuňte jezdec na obrazovce).
Použijte měkký, mírně navlhčený hadřík, ze kterého se neuvolňují vlákna. Zabraňte vniknutí
vlhkosti do otvorů. K čištění zařízení iPad nepoužívejte čisticí prostředky na okna a pro
domácnost, aerosolové rozprašovače, rozpouštědla, alkohol, čpavek ani brusné prostředky.
Obrazovka zařízení iPad je opatřena vrstvou odpuzující olej a mastnotu. Chcete-li setřít stopy
po používání, obrazovku pouze otřete měkkou textilií, ze které se neuvolňují vlákna. Schopnost
této vrstvy odpuzovat mastnotu časem při normálním používání slábne a otírání obrazovky
abrazivními materiály tento efekt ještě více oslabuje a může vést k poškrábání skla.

Další informace o zacházení se zařízením iPad viz iPad – Průvodce důležitými informacemi o
produktu
na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/ipad.

25

Kapitola 2

Začínáme