iPad - O App Store

background image

O App Store

V App Store můžete hledat, prohlížet, recenzovat, kupovat a stahovat aplikace přímo do zařízení
iPad.

Poznámka: App Store nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech a obsah App
Store se může v jednotlivých zemích nebo oblastech lišit. Změna funkcí vyhrazena.

Chcete-li procházet App Store, musí být iPad připojen k Internetu. Viz „Síť“ na stránce 132. Pro
nákup aplikací potřebujete Apple ID. Viz „Nastavení Obchod“ na stránce 101.

Vyhledání aktualizací

pro aplikace

Vyhledání aktualizací

pro aplikace