iPad - Synchronizace knih a PDF

background image

Synchronizace knih a PDF

Pomocí iTunes můžete provádět synchronizaci knih a PDF mezi zařízením iPad a počítačem
a také nakupovat knihy v iTunes Store. Je-li iPad připojený k počítači, panel Knihy vám umožní
vybrat položky k synchronizaci. Do knihovny iTunes též můžete přidat knihy ve formátu ePub
bez DRM a dokumenty PDF. Knihy ve formátu PDF a ePub jsou k dispozici na webu.

104

background image

Synchronizace knihy ePub do zařízení iPad: V iTunes na počítači použijte příkaz Soubor >
Přidat do knihovny a vyberte požadovaný soubor .pdf, .epub nebo .ibooks. Připojte iPad k
počítači a synchronizujte jej.
Chcete-li rychle přidat nějakou knihu nebo PDF do iBooks bez použití synchronizace, pošlete
soubor sami sobě z počítače e-mailem. E-mailovou zprávu poté otevřete na zařízení iPad,
dotkněte se přílohy, přidržte na ní prst a v nabídce, která se zobrazí, vyberte volbu „Otevřít
v iBooks“.

Čtení knih

Čtení knih je jednoduché. Klepněte na požadovanou knihu na poličce. Pokud knihu nevidíte,
klepněte na Sbírky a otevřete jinou sbírku.

Přidání

záložky

Přidání

záložky

Poklepáním

zvětšíte.

Poklepáním

zvětšíte.

Přechod na jinou stránku

Přechod na jinou stránku