iPad - Tisk PDF a zaslání e-mailem

background image

Tisk PDF a zaslání e-mailem

iBooks umožňují odeslání kopie PDF e-mailem nebo tisk celého PDF či jeho části na
podporované tiskárně.

PDF soubory můžete posílat e-mailem nebo tisknout. Pro knihy však tyto funkce nejsou
k dispozici.
Odeslání PDF e-mailem: Otevřete PDF, poté klepněte na a vyberte Odeslat dokument.
Objeví se nová zpráva s PDF v příloze. Po vytvoření celé zprávy klepněte na Odeslat.

Tisk PDF

Otevřete PDF, poté klepněte na

a vyberte Tisknout. Vyberte tiskárnu,

požadované rozmezí stránek a počet kopií a poté klepněte na Tisk. Viz
„Tisk“ na stránce 35.