iPad - Hra s přáteli

background image

Hra s přáteli

Game Center vás spojuje s hráči z celého světa. Do Game Center můžete přidat přátele
odesláním žádosti o přátelství nebo přijetím žádosti jiného hráče.
Pozvání přátel ke hře pro více hráčů: Klepněte na Přátelé, vyberte přítele, vyberte hru a
klepněte na Hrát. Pokud hra umožňuje nebo vyžaduje účast dalších hráčů, vyberte další hráče,
které chcete pozvat, a klepněte na tlačítko Další. Odešlete pozvánku a počkejte, až ji ostatní
přijmou. Až budou všichni připraveni, spusťte hru.

Pokud přítel není dostupný nebo neodpovídá na vaši pozvánku, můžete klepnout na volbu
Automatická hra (a služba Game Center vyhledá dalšího hráče) nebo na Pozvat přítele a pokusit
se pozvat jiného přítele.

111

Kapitola 23

Game Center

background image

Odeslání žádosti o přátelství

Klepněte na volbu Přátelé nebo Žádosti, poté klepněte na Přidat přátele
a zadejte e-mailovou adresu přítele nebo přezdívku v Game Center.
Chcete-li procházet kontakty, klepněte na

. Chcete-li přidat více přátel v

rámci jedné žádosti, stiskněte za každou adresou Return.

Odpověď na žádost o přátelství

Klepněte na Žádosti, klepněte na žádost a poté na Přijmout nebo
Ignorovat. Chcete-li ohlásit problém se žádostí, švihněte nahoru a
klepněte na „Oznámit problém“.

Zobrazení her, které hraje váš
přítel, a jeho skóre v těchto hrách

Klepněte na tlačítko Přátelé, na jméno přítele a poté na Hry nebo Body.

Vyhledání určité osoby ve vašem
seznamu přátel

Posuňte zobrazení na horní okraj obrazovky klepnutím na stavový řádek,
klepněte do pole hledání a začněte psát.

Zablokování pozvání ke hře od
ostatních