iPad - Osobní hotspot

background image

Osobní hotspot

Prostřednictvím Osobního hotspotu (modely iPad Wi-Fi + 4G) můžete sdílet internetové
připojení s počítačem nebo s jiným zařízením, například s iPodem touch, iPadem nebo dalším
iPhonem, připojeným k vašemu zařízení iPad přes Wi-Fi. Pomocí Osobního hotspotu můžete
sdílet internetové připojení také s počítačem, který je k zařízení iPad připojen přes Bluetooth
nebo USB. Osobní hotspot pracuje pouze tehdy, je-li iPad připojen k Internetu přes mobilní
datovou síť.

Poznámka: Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Tato služba může být
zpoplatněna. Požádejte vašeho operátora o další informace.
Sdílení připojení k Internetu: Vyberte Nastavení > Obecné > Síť a pokud se zobrazí volba
Nastavit osobní hotspot, klepněte na ni a nastavte službu u svého operátora.

Po zapnutí Osobního hotspotu se mohou další zařízení připojovat následujícími způsoby:

Â

Wi-Fi: Na zařízení vyberte svůj iPad ze seznamu dostupných Wi-Fi sítí.

Â

USB: Připojte svůj počítač k zařízení iPad pomocí kabelu dokový konektor-USB. V předvolbách
Síť v počítači vyberte iPad a nastavte konfiguraci sítě.

Â

Bluetooth: Na zařízení iPad vyberte Nastavení > Obecné > Bluetooth a zapněte Bluetooth.
Spárujte a propojte iPad se zařízením podle pokynů uvedených v dokumentaci počítače.

Po připojení zařízení se na horním okraji obrazovky zařízení iPad zobrazí modrý proužek.
Osobní hotspot zůstane při připojení přes USB zapnutý i v případě, že právě Internet aktivně
nevyužíváte.

Poznámka: Ve stavovém řádku zařízení iOS využívajících Osobní hotspot se zobrazuje ikona
Osobní hotspot .

Změna hesla Wi-Fi na iPadu

Vyberte Nastavení > Osobní hotspot > Heslo Wi-Fi a zadejte nejméně
osmiznakové heslo.

Sledování využití mobilní datové
sítě

Vyberte Nastavení > Obecné > Využití > Využití mobilní sítě.

130

Kapitola 25

Nastavení