iPad - Hledání

background image

Pole vyhledávání v pravém horním rohu vám umožňuje hledat na webu a na aktuální stránce
nebo v dokumentu PDF.
Hledání na webu a na aktuální stránce nebo v PDF s možností vyhledávání: Zadejte text do
pole hledání.

Â

Hledání na webu: Klepněte na některý ze zobrazených návrhů nebo na tlačítko Hledat.

Â

Hledání textu na aktuální stránce nebo v dokumentu PDF: Posuňte obrazovku na konec a poté
klepněte na položku pod textem Na této stránce.
Bude zvýrazněn první výskyt hledaného textu. Chcete-li najít následující výskyty, klepněte na

.

Změna služby hledání

Vyberte Nastavení > Safari > Služba hledání.