iPad - Prohlížení webových stránek

background image

Prohlížení webových stránek

Zobrazení záložek

nebo seznamu četby

Zobrazení záložek

nebo seznamu četby

Otevření

nové stránky

Otevření

nové stránky

Hledání na webu a

na aktuální stránce

Hledání na webu a

na aktuální stránce

Zadejte webovou

adresu (URL).

Zadejte webovou

adresu (URL).

Dvojím klepnutím

na položku a

sevřením prstů

docílíte zvětšení

nebo zmenšení.

Dvojím klepnutím

na položku a

sevřením prstů

docílíte zvětšení

nebo zmenšení.

Zobrazení webové stránky: Klepněte na pole adresy (v titulním řádku), zadejte webovou
adresu a klepněte na Otevřít.

Webové stránky si můžete prohlížet na výšku i na šířku.

Smazání textu v poli adresy

Klepněte na .

Posuv obsahu stránky

Táhněte nahoru, dolů nebo do stran.

Posuv obsahu rámečku na webové
stránce

Táhněte dvěma prsty uvnitř rámečku.

Otevření nové stránky

Klepněte na . Můžete mít otevřeno až devět stránek najednou.

Otevření jiné stránky

Klepněte na panel u horního okraje stránky.

Zastavení načítání webové stránky Klepněte na v poli adresy.

Nové načtení webové stránky

Klepněte na v poli adresy.

Zavření stránky

Klepněte na na panelu stránky.

42

background image

Ochrana soukromých informací
a blokování funkcí některých
webových stránek sledujících vaše
chování

Vyberte Nastavení > Safari a zapněte volbu Anonymní prohlížení.

Nastavení voleb pro Safari

Vyberte Nastavení > Safari.