iPad - Prohlížení, sdílení a tisk

background image

Prohlížení, sdílení a tisk

Fotografie a videa z Fotoaparátu se ukládají do vašeho alba Fotoaparát.
Zobrazení vašeho alba Fotoaparát: Švihněte zleva doprava nebo klepněte na miniaturu záběru
v levém dolním rohu obrazovky. Vaše album Fotoaparát můžete zobrazit také v aplikaci Obrázky.
Chcete-li pořídit další fotografie a videa, klepněte na Hotovo.

Pokud máte v Nastavení > iCloud zapnutý Fotostream, budou se nové fotografie zobrazovat
také ve vašem albu Fotostream a budou streamována do vašich ostatních zařízení iOS a
počítačů. Viz „Použití iCloudu“ na stránce 20.

Další informace o prohlížení a sdílení fotografií a videí viz „Sdílení fotografií a videí“ na stránce 65
a „Zkopírování fotografií a videí do počítače“ na stránce 57.

Zobrazení nebo skrytí ovládacích
prvků při zobrazení fotografií nebo
videa na celou stránku

Klepněte na obrazovku.

Odeslání fotografie nebo videa
e-mailem nebo textovou zprávou

Klepněte na

.

Odeslání fotografie jako tweetu

Zobrazte fotografii na celé obrazovce, klepněte na

a poté na Tweet.

Abyste mohli odeslat tweet, musíte být přihlášeni ke svému účtu na
Twitteru. Vyberte Nastavení > Twitter.
Chcete-li přidat svou polohu, klepněte na Přidat polohu.

Tisk fotografie

Klepněte na

. Viz „Tisk dokumentu“ na stránce 35.

Smazání fotografie nebo videa

Klepněte na .

56

Kapitola 7

Fotoaparát