iPad - Výběr efektu 

background image

Výběr efektu

Před pořízením snímku můžete vybrat efekt, který chcete použít.
Výběr efektu: Klepněte na a pak klepněte na požadovaný efekt.
Zkreslení obrazu: Pokud vyberete některý ze zkreslujících efektů, můžete zkreslení upravit
tažením prstu přes obrazovku nebo klepnutím. Zkreslení můžete dále upravit sevřením prstů,
přejetím nebo otočením obrázku.