iPad - Organisere e-post

background image

Organisere e-post

Du kan organisere beskeder i en postkasse, mappe eller et vindue med søgeresultater. Du kan
slette eller markere beskeder som læst. Du kan også flytte beskeder fra en postkasse eller mappe
til en anden i den samme konto eller mellem forskellige konti. Du kan tilføje, slette eller omdøbe
postkasser og mapper.
Slette en besked: Åbn beskeden, og tryk på .

Du kan også slette en besked direkte fra postkassen ved at skubbe til venstre eller højre over
beskedens titel og derefter trykke på Slet.

Nogle e-post-konti understøtter arkivering af beskeder i stedet for sletning. Når du arkiverer en
besked, flyttes den fra indbakken til Alle e-post-beskeder. Slå arkivering til og fra i Indstillinger >
E-post, kontakter, kalendere.

Gendanne en besked

Slettede beskeder flyttes til postkassen Papirkurv.
Du kan ændre, hvor længe beskeden skal ligge i papirkurven, før den slettes
permanent, ved at gå til Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere. Tryk
derefter på Avanceret.

Slette eller flytte flere beskeder

Tryk på Rediger, mens du ser en liste med beskeder, vælg de beskeder, du
vil slette, og tryk på Flyt eller Slet.

Flytte en besked til en anden
postkasse eller mappe

Mens du ser en besked, skal du trykke på og derefter vælge en postkasse
eller mappe.

Tilføje en postkasse

Gå til listen postkasser, tryk på Rediger, og tryk derefter på Ny postkasse.

Slette eller omdøbe en postkasse

Gå til listen postkasser, tryk på Rediger, og tryk derefter på en postkasse.
Skriv et nyt navn og en placering til postkassen. Tryk på Slet postkasse for at
slette den og alt indholdet i den.

Marker flere beskeder med flag og
som læste

Tryk på Rediger, mens du ser en liste med beskeder, vælg de ønskede
beskeder, og tryk derefter på Marker. Vælg Sæt flag ved eller Marker som
læst.

47

Kapitel 5

Mail