iPad - Sende musik, videoer m.m.

background image

Sende musik, videoer m.m.

Du kan sende fotografier, videoer, lokaliteter, kontaktoplysninger og memoer.
Sende et fotografi eller en video: Tryk på .

Størrelsen på bilag bestemmes af din tjenesteudbyder. iPad kan om nødvendigt komprimere foto-
og videobilag.

Sende en lokalitet

I Kort skal du trykke på

ved en lokalitet, trykke på Del lokalitet og

derefter trykke på Besked.

Sende kontaktoplysninger

I Kontakter skal du vælge en kontakt, trykke på Del kontakt (under noter)
og derefter trykke på Besked.

Arkivere et fotografi eller en video,
som du modtager, i albummet
Kamerarulle

Tryk på fotografiet eller videoen, tryk på

, og tryk derefter på Arkiver

billede.

Kopiere et fotografi eller en video

Tryk på og hold fingeren på bilaget, og tryk derefter på Kopier.

Arkivere modtagede
kontaktoplysninger

Tryk på kontaktboblen, og tryk på Opret ny kontakt eller “Føj til eksisterende
kontakt”.

51

Kapitel 6

Beskeder