iPad - Alhaisen akun varauksen kuva tai Ei lataa -viesti tulee näkyviin

background image

Alhaisen akun varauksen kuva tai Ei lataa -viesti tulee näkyviin

iPadin virta on vähissä, ja sitä täytyy ladata 20 minuuttia ennen kuin sitä voidaan käyttää. Tietoja
iPadin lataamisesta löytyy kohdasta ”Akun lataaminen” sivulla 22.

tai

tai

Kun lataat, varmista, että käytät iPadin mukana tullutta 10 W USB-virtalähdettä tai uudehkon

Â

Macin USB-porttia. Lataus onnistuu nopeimmin, kun käytät virtalähdettä. Katso ”Akun
lataaminen” sivulla 22.
Jos haluat nopeuttaa latausta, sammuta iPad.

Â

iPad ei ehkä lataudu, kun se liitetään vanhemman Macin USB-porttiin, PC:hen, näppäimistöön

Â

tai USB-keskittimeen.

Jos Mac tai PC ei tarjoa riittävästi virtaa iPadin lataamiseen, tilapalkkiin tulee näkyviin Ei lataa
-viesti. Kun haluat ladata iPadin, irrota se tietokoneesta ja liitä se pistorasiaan käyttäen mukana
tulevaa telakkaliitäntä–USB-kaapelia ja 10 W USB-virtalähdettä.