iPad - Videoiden toistaminen

background image

Videoiden toistaminen

Videon katseleminen: Napauta videota. Toisto alkaa, kun iPadiin on ladattu riittävästi videota. Voit
aloittaa toiston aikaisemmin napauttamalla .

Siirry eteenpäin tai

taaksepäin vetämällä.

Siirry eteenpäin tai

taaksepäin vetämällä.

Näytä tai kätke säätimet

napauttamalla videota.

Näytä tai kätke säätimet

napauttamalla videota.

Säädä

äänenvoimak-

kuutta vetämällä.

Säädä

äänenvoimak-

kuutta vetämällä.

Videon tiedot, tähän

liittyviä videoita ja

kommentit.

Videon tiedot, tähän

liittyviä videoita ja

kommentit.

Lisää video

YouTube-

suosikkeihin.

Lisää video

YouTube-

suosikkeihin.

Videosäätimien näyttäminen ja
kätkeminen

Napauta näyttöä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Vedä äänenvoimakkuuden liukusäädintä tai käytä iPadin
äänenvoimakkuuspainikkeita tai yhteensopivien kuulokkeiden
äänenvoimakkuuspainikkeita.

Katseleminen koko näytön tilassa

Käännä iPad vaaka-asentoon. Jos näet videon tiedot edelleen, napauta

.

Vaihtaminen näytön täyttämisen
tai näytön leveydelle sovittamisen
välillä

Kun katselet koko näytön tilassa, kaksoisnapauta videota. Voit myös asettaa
videon täyttämään näytön napauttamalla

tai sovittaa sen näytölle

napauttamalla

. Jos säätimiä ei näy, video sopii näytölle täydellisesti.

Toiston keskeyttäminen tai
jatkaminen

Napauta tai . Voit myös painaa yhteensopivien kuulokkeiden
keskipainiketta (tai vastaavaa painiketta).

Aloittaminen uudelleen alusta

Napauta videon toistamisen aikana. Jos videosta on kulunut alle viisi
sekuntia, siirryt sen sijaan listan edelliseen videoon.

Selaaminen eteenpäin tai
taaksepäin

Pidä painettuna tai .

Siirtyminen mihin tahansa kohtaan Vedä toistopaikkaa selauspalkissa. Säädä siirtymisnopeutta nopeasta

hitaaseen liu’uttamalla sormea alas.

Luettelon seuraavaan tai edelliseen
videoon siirtyminen

Siirry seuraavaan videoon napauttamalla . Siirry edelliseen videoon
napauttamalla kahdesti. Jos videosta on kulunut alle viisi sekuntia,
napauta vain kerran.

Videon katselemisen lopettaminen Napauta Valmis.

Videon toistaminen Apple TV:ssä
AirPlayta käyttäen

Napauta

ja valitse Apple TV. Jos haluat tietoja, katso ”AirPlayn

käyttäminen” sivulla 37.