iPad - Kutsuihin vastaaminen

background image

Kutsuihin vastaaminen

Jos sinulla on iCloud, Microsoft Exchange- tai tuettu CalDAV-tili, voit vastaanottaa kokouskutsuja
muilta organisaatiosi henkilöiltä ja vastata niihin. Kun saat kutsun, kokous näkyy kalenterissa
katkoviivalla ympäröitynä ja tulee näkyviin näytön oikeaan alakulmaan.
Kutsuun vastaaminen: Napauta kutsua kalenterissa tai tuo Tapahtuma-näyttö näkyviin
napauttamalla ja napauta kutsua.

Järjestäjän yhteystietojen
näkeminen

Napauta Kutsu henkilöltä

Muiden kutsuttujen katsominen

Napauta Kutsutut. Katso henkilön yhteystiedot napauttamalla henkilön
nimeä.

Kommenttien lisääminen
vastaukseen

Napauta Lisää kommentteja. Kommenttisi näkyvät järjestäjälle, mutta
eivät muille kutsutuille. Kommentit eivät ole välttämättä käytettävissä
käyttämästäsi kalenteripalvelusta riippuen.

Oman saatavuuden asettaminen

Napauta Saatavuus ja valitse Varattu tai Vapaa. Varattu merkitsee ajan
varatuksi, kun joku kutsuu sinut kokoukseen.

73

Luku 13

Kalenteri