iPad - Muistutuksista etsiminen

background image

Muistutuksista etsiminen: Napauta hakukenttää ja syötä hakulause.
Muistutuksia etsitään nimen mukaan.

Muistutuksista voi etsiä myös Koti-valikon kautta. Katso ”Spotlight-haku” sivulla 130.

83

Luku 16

Muistutukset