iPad - Lentokonetila

background image

Lentokonetila poistaa käytöstä iPadin langattomat ominaisuudet, jotta lentokoneiden ja muiden
sähkölaitteiden toiminnalle mahdollisesti aiheutuvat häiriöt vähenisivät.
Lentokonetilan asettaminen päälle: Napauta Asetukset ja laita lentokonetila päälle.
Kun lentokonetila on päällä, näkyy tilapalkissa näytön yläreunassa ja iPad ei lähetä Wi-Fi-,
mobiili- (4G- tai 3G-mallit) tai Bluetooth-signaaleja. Näitä yhteyksiä tarvitsevia ohjelmia tai
ominaisuuksia ei voi käyttää.
Jos lentoyhtiö ja sovellettavat lait ja säännökset sallivat, voit edelleen kuunnella musiikkia, katsella
videoita, selata aiemmin vastaanottamiasi sähköpostiviestejä, kalenteritietoja ja muita tietoja sekä
käyttää ohjelmia, jotka eivät tarvitse internet-yhteyttä.
Jos Wi-Fi-verkko on tarjolla ja lentoyhtiö sekä sovellettavat lait ja määräykset sallivat sen, laita Wi-Fi
päälle Asetuksissa. Voit laittaa Bluetoothin päälle kohdassa Asetukset > Yleiset > Bluetooth.

Wi-Fi