iPad - Tulostaminen

background image

Tulostaminen

iPadilla voit tulostaa langattomasti AirPrint-yhteensopivilla tulostimilla. Voit tulostaa seuraavista
iPadin mukana tulevista ohjelmista:

Mail – sähköpostiviestit ja katsottavissa olevat liitteet

Â

Kuvat ja Kamera – kuvat

Â

Safari – verkkosivut, PDF-tiedostot ja katsottavissa olevat liitteet

Â

iBooks – PDF-tiedostot

Â

Muistiot – näkyvissä oleva muistio

Â

Kartat – näytöllä näkyvä karttanäkymä.

Â

Muut App Storesta saatavat ohjelmat saattavat myös tukea AirPrintia.

AirPrint-yhteensopivat tulostimet eivät vaadi tulostinohjelmaa. Ne täytyy vain liittää samaan Wi-Fi-
verkkoon kuin iPad. Jos et ole varma, onko tulostimesi AirPrint-yhteensopiva, katso lisätietoja sen
dokumentaatiosta.

Jos haluat lisätietoja AirPrintistä, katso support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=fi_FI.

Dokumentin tulostaminen

AirPrint lähettää tulostustyöt tulostimeen langattomasti Wi-Fi-verkon kautta. iPadin ja tulostimen
on oltava samassa Wi-Fi-verkossa.

Dokumentin tulostaminen:

1

Napauta tai (käytössä olevan ohjelman mukaan) ja napauta sitten Tulosta.

2

Valitse tulostin napauttamalla Valitse tulostin.

33

Luku 3

Perusteet

background image

3

Aseta tulostinvalinnat, kuten kopioiden määrä ja kaksipuolinen tuloste (mikäli tulostin tukee sitä).

Joissakin ohjelmissa voit myös valita tulostettavat sivut.

4

Napauta Tulosta.

Jos painat kahdesti Koti-painiketta , kun dokumenttia tulostetaan, Tulostus-ohjelma näkyy
uusimpana ohjelmana. Kuvakkeessa oleva numero ilmaisee, kuinka monta dokumenttia on
tulostusvalmiina, parhaillaan tulostuva dokumentti mukaan lukien.

Tulostustyön tilan katsominen

Paina kahdesti Koti-painiketta , napauta Tulostus-kuvaketta ja valitse
tulostustyö.

Tulostustyön kumoaminen

Paina kahdesti Koti-painiketta , napauta Tulostus-kuvaketta, valitse
tulostustyö ja napauta Kumoa tulostus.