iPad - Useiden tilien käyttäminen

background image

Useiden tilien käyttäminen

Jos otat käyttöön useamman kuin yhden tilin, voit käyttää kaikkia tilejä Postilaatikot-näytön Tilit-
osion kautta. Voit myös näyttää kaikki saapuneet viestit yhdessä luettelossa napauttamalla Kaikki
saapuneet. Jos haluat lisätietoja tilien lisäämisestä, katso ”Sähköpostitilit ja -asetukset” sivulla 48.

Kun kirjoitat uutta viestiä, napauta Lähettäjä-kenttää ja valitse tili, jolta viesti lähetetään.