iPad - Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen

background image

Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen

Viestit-ohjelmalla ja sisäisellä iMessage-palvelulla voit lähettää viestejä Wi-Fi- tai
mobiilidatayhteyden kautta muille iOS 5 -käyttäjille. Viestit-ohjelmassa voit käyttää kuvia, videota
ja muita tietoja, voit nähdä, milloin toinen henkilö kirjoittaa, ja ilmoittaa muille, kun olet lukenut
heidän viestinsä. Koska iMessage-viestit näkyvät kaikissa samalle tilille kirjautuneissa iOS 5
-laitteissa, voit aloittaa keskustelun yhdellä laitteella ja jatkaa sitä toisella. iMessage-viestit ovat
myös salattuja.

Huomaa: Palvelusta voidaan periä mobiilidatamaksuja tai muita lisämaksuja.
Tekstiviestin lähettäminen: Napauta , napauta sitten ja valitse yhteystieto, etsi
yhteystiedoista syöttämällä nimi tai syötä puhelinnumero tai sähköpostiosoite käsin. Syötä viesti ja
napauta sitten Lähetä.

Huomaa: Näkyviin tulee ilmoitusmerkki , jos viestiä ei voida lähettää. Jos osoitekenttään
tulee näkyviin hälytys, varmista, että syötät toisen iOS 5 -käyttäjän nimen, puhelinnumeron tai
sähköpostiosoitteen. Keskustelussa ollessasi voit yrittää lähettää viestin uudelleen napauttamalla
hälytystä.

50

background image

Keskustelut tallennetaan Viestit-luetteloon. Sininen piste tarkoittaa lukematonta viestiä.
Napauta keskustelua, jos haluat katsella tai jatkaa sitä. iMessage-keskustelussa lähtevät viestit
korostetaan sinisinä.

Muokkaa keskustelua

tai välitä se eteenpäin

muokkauspainikkeella.

Muokkaa keskustelua

tai välitä se eteenpäin

muokkauspainikkeella.

Aloita uusi keskustelu

uuden viestin painikkeella.

Aloita uusi keskustelu

uuden viestin painikkeella.

Sisällytä kuva

tai video Liitä

media

-painikkeella.

Sisällytä kuva

tai video Liitä

media

-painikkeella.

Emoji-merkkien käyttäminen

Avaa Asetukset > Yleiset > Näppäimistö > Kansainväliset näppäimistöt >
Lisää uusi näppäimistö. Ota sitten Emoji-näppäimistö käyttöön
napauttamalla Emoji. Jos haluat kirjoittaa viestiin Emoji-merkkejä,
tuo Emoji-näppäimistö esiin napauttamalla . Katso ”Näppäimistön
vaihtaminen” sivulla 136.

Näppäimistön kätkeminen

Napauta oikeassa alakulmassa .

Aikaisemman keskustelun
jatkaminen

Napauta keskustelua Viestit-luettelossa, kirjoita uusi viesti keskusteluun ja
napauta Lähetä.

Keskustelun aikaisempien viestien
näyttäminen

Vieritä yläreunaan napauttamalla tilapalkkia ja napauta Lataa aikaisemmat
viestit.

iMessage-viestien
vastaanottaminen toista
sähköpostiosoitetta käyttäen

Avaa Asetukset > Viestit > Vastaanotto > Lisää uusi sähköpostiosoite.

Viestissä olevan linkin seuraaminen Napauta linkkiä. Linkki voi esimerkiksi avata verkkosivun Safarissa tai antaa

sinun lisätä puhelinnumeron yhteystietoihin.

Keskustelun välittäminen

Valitse keskustelu ja napauta

. Valitse sisällytettävät osat ja napauta sitten

Välitä.

Henkilön lisääminen
yhteystietoluetteloon tai
yhteystiedon jakaminen

Napauta puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta Viestit-luettelossa ja
napauta .

Ilmoittaminen muille, kun heidän
viestinsä on luettu

Avaa Asetukset > Viestit ja laita ”Lähetä lukukuittaukset” päälle.

Viestit-ohjelman muiden valintojen
asettaminen

Avaa Asetukset > Viestit.

Viestien ilmoitusten hallitseminen

Katso ”Ilmoitukset” sivulla 125.

Uuden saapuneen tekstiviestin
merkkiäänen asettaminen

Katso ”Äänet” sivulla 129.

51

Luku 6

Viestit

background image

Viestien lähettäminen ryhmälle