iPad - VPN-toegang

background image

VPN-toegang

Met VPN (Virtual Private Network) kunt u via het internet beveiligde toegang tot privénetwerken
krijgen, zoals het netwerk van uw bedrijf of school. Via de netwerkinstellingen op de iPad kunt
u VPN configureren en inschakelen. Vraag uw systeembeheerder welke instellingen u moet
gebruiken.

VPN kan ook automatisch worden ingesteld met behulp van een configuratieprofiel. Als VPN is
ingesteld met een configuratieprofiel, wordt VPN op de iPad mogelijk automatisch ingeschakeld
als dit nodig is. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.