iPad - De iPad opnieuw opstarten en instellen

background image

De iPad opnieuw opstarten en instellen

Als iets niet helemaal naar behoren werkt, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de iPad
opnieuw op te starten, een app geforceerd te stoppen of de iPad opnieuw in te stellen.
De iPad opnieuw opstarten: Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat u een rode
schuifknop op het scherm ziet. Sleep deze schuifknop om de iPad uit te zetten. U kunt de iPad
weer inschakelen door de knop voor de sluimerstand ingedrukt te houden totdat het Apple logo
verschijnt.
Een app geforceerd stoppen: Houd de knop voor de sluimerstand boven op de iPad enkele
seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Houd vervolgens de thuisknop ingedrukt
totdat de app wordt afgesloten.

Als u de iPad niet kunt uitschakelen of als het probleem zich blijft voordoen, moet u de iPad
mogelijk opnieuw instellen. Doe dit alleen als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u de
iPad hebt uitgeschakeld en opnieuw hebt ingeschakeld.
De iPad opnieuw instellen: Houd tegelijkertijd zowel de knop voor de sluimerstand als de
thuisknop minimaal tien seconden ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.