iPad - De nummers op een album bekijken

background image

De nummers op een album bekijken

Alle nummers weergeven op het album waarvan het huidige nummer wordt afgespeeld: Tik in
het scherm 'Huidige' op . (Tik eerst op het scherm als de regelaars niet zichtbaar zijn.) Tik op het
nummer dat u wilt afspelen. Tik nogmaals op om terug te gaan naar het scherm 'Huidige'.
In de nummerlijstweergave kunt u een beoordeling aan nummers toekennen. Op basis van
beoordelingen kunt u in iTunes slimme afspeellijsten aanmaken.