iPad - Fotolijst

background image

De functie 'Fotolijst' maakt van de iPad een fotolijst met wisselende foto's. U kunt de overgang
tussen foto's instellen, de duur van elke foto kiezen en aangeven welk album moet worden
weergegeven. Ook kunt u instellen of op gezichten wordt ingezoomd en of de foto's in
willekeurige volgorde worden getoond.
Fotolijst starten: Tik op in het toegangsscherm.

De knop 'Fotolijst' uit het
toegangsscherm verwijderen