iPad - Helderheid en achtergrond

background image

Helderheid en achtergrond

U kunt de helderheid van het scherm aanpassen, zodat u op een prettige manier kunt werken.
De helderheid van het scherm aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid en achtergrond' en
versleep de schuifknop.

Instellen dat de iPad de helderheid
van het scherm al dan niet
automatisch aanpast

Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid en achtergrond' en schakel 'Pas
automatisch aan' in of uit. Als de optie voor het automatisch aanpassen
van de helderheid van het scherm is ingeschakeld, zorgt de ingebouwde
lichtsensor van de iPad ervoor dat de helderheid wordt aangepast aan het
omgevingslicht.

Met de achtergrondinstellingen kunt u een afbeelding of foto instellen als achtergrond voor het
toegangsscherm of het beginscherm. Zie “De achtergrond wijzigen” op pagina 29.

Fotolijst