iPad - Reader

background image

Met Reader wordt alleen de tekst van webpagina's weergegeven, zonder reclame en andere
overbodige content, zodat u ongestoord kunt lezen. Op een webpagina met een artikel kunt u
met Reader het artikel lezen zonder verdere informatie eromheen.
Een artikel in Reader bekijken: Tik, indien mogelijk, op 'Reader' in het adresveld.

De lettergrootte aanpassen

Tik op

.

Een artikel voorzien van een
bladwijzer, aan de leeslijst of
het beginscherm toevoegen,
uitwisselen of afdrukken

Tik op

.

Teruggaan naar de normale
weergave

Tik op 'Reader'.