iPad - Zoeken in berichten

background image

Zoeken in berichten

U kunt in de lijst 'Berichten' zoeken naar inhoud van gesprekken.
Zoeken in een gesprek: Tik op het zoekveld en voer de tekst in die u zoekt.

U kunt ook vanuit het beginscherm in gesprekken zoeken. Zie “Zoeken” op pagina 35.

55

Hoofdstuk 6

Berichten

background image

Camera

7