iPad - Foto’s bewerken

background image

Foto's bewerken

U kunt foto's draaien, verfijnen en bijsnijden en rode ogen verwijderen. Door een foto te
verbeteren kunt u onder andere de belichting en kleurverzadiging aanpassen.

Tik hierop om

een foto bij te

snijden.

Tik hierop om

een foto bij te

snijden.

Tik hierop om foto's

automatisch te

verbeteren.

Tik hierop om foto's

automatisch te

verbeteren.

Tik hierop om de

foto te draaien.

Tik hierop om de

foto te draaien.

Tik hierop om rode

ogen te verwijderen.

Tik hierop om rode

ogen te verwijderen.

Een foto bewerken: Terwijl u een foto schermvullend weergeeft, tikt u op 'Wijzig' en tikt u
vervolgens een knop.
Als u rode ogen wilt verwijderen, tikt u op elk oog om het te corrigeren. Als u een foto wilt
bijsnijden, sleept u de hoeken van het raster, sleept u de foto om de foto te verplaatsen op het
scherm en tikt u vervolgens op 'Snij bij'. Tijdens het bijsnijden kunt u ook op 'Beperk afmetingen'
tikken om een bepaalde verhouding in te stellen.