iPad - Mogelijke acties tijdens een FaceTime-gesprek

background image

Mogelijke acties tijdens een FaceTime-gesprek

Tijdens een FaceTime-gesprek kunt u schakelen tussen de camera's, de richting van de iPad
wijzigen, het geluid van de microfoon uitschakelen, het beeld-in-beeld-venster verplaatsen, een
andere app openen en het gesprek beëindigen.

Schakelen tussen de camera aan de
voorzijde en de achterzijde

Tik op

.

De schermstand van de iPad
wijzigen

Draai de iPad. De weergave op het apparaat van uw gesprekspartner komt
overeen met uw weergave.
Om te voorkomen dat de schermstand onbedoeld verandert, vergrendelt
u de schermstand van de iPad. Zie “Het scherm staand of liggend
weergeven” op pagina 16.

Het geluid uitschakelen

Tik op . Uw gesprekspartner kan u nog steeds zien en u kunt uw
gesprekspartner nog steeds zien en horen.

Het beeld-in-beeld-venster
verplaatsen

Sleep het kleine venster naar een willekeurige hoek van het scherm.

Een andere app openen tijdens een
gesprek

Druk op de thuisknop ( ) en tik vervolgens op een appsymbool. U kunt
elkaar nog steeds horen, maar niet meer zien. Tik op de groene balk boven
in het scherm om terug te keren naar het gesprek.

Een gesprek beëindigen

Tik op

.

61

Hoofdstuk 8

FaceTime

background image

Photo Booth

9