iPad - Knapper

background image

Knapper

Noen få knapper gjør det enkelt å låse iPad og justere volumet.

Dvale/vekke-knappen

Du kan låse iPad ved å sette den i dvale når du ikke bruker den. Når iPad er låst, skjer
det ingenting når du tar på skjermen, men musikken fortsetter å spille, og du kan bruke
volumknappene.

Dvale/vekke-

knapp

Dvale/vekke-

knapp

Lås iPad

Trykk på Dvale/vekke-knappen.

Lås opp iPad

Trykk på Hjem-knappen eller Dvale/vekke-knappen, og flytt deretter på
skyveknappen.

Slå iPad av

Hold Dvale/vekke-knappen nede i noen sekunder til den røde
skyveknappen vises. Flytt deretter på skyveknappen.

Slå iPad på

Hold nede Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

iPad låses automatisk hvis du ikke berører skjermen i løpet av et par minutter. Du kan endre på
hvor lang tid det skal ta før skjermen låses, eller angi en sikkerhetskode for å låse opp iPad.
Angi Autolås-tiden: Velg Innstillinger > Generelt > Autolås, og angi deretter hvor lang tid det skal
ta før iPad låses automatisk.
Angi en kode: Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås, og trykk deretter på Av eller På.

Bruk iPad Smart Cover, som selges separat, på iPad 2 eller nyere for å låse opp iPad automatisk når
du åpner omslaget, og låse iPad når du lukker det.
Bruk iPad Smart Cover: Velg Innstillinger > Generelt > Lås / lås opp med iPad-omslag, og trykk
deretter på På.

10

Kapittel 1

Oversikt

background image

Hjem-knappen

Hjem-knappen tar deg tilbake til Hjem-skjermen når som helst. Den tilbyr også andre praktiske
snarveier.
Gå til Hjem-skjermen: Trykk på Hjem-knappen .

På Hjem-skjermen trykker du på et program for å åpne det. Les «Åpne og bytte mellom
programmer» på side 24.

Vis fleroppgavelinjen for å se
programmer du nylig har brukt

Når iPad er ulåst, dobbelttrykker du på Hjem-knappen .

Vis lydavspillingskontroller

Når iPad er låst: Dobbelttrykk på Hjem-knappen . Les «Spille sanger og
annen lyd» på side 87.
Når du bruker et annet program: Dobbelttrykk på Hjem-knappen , og bla
fra venstre mot høyre i fleroppgavelinjen.

Volumknapper

Bruk volumknappene til å justere lydstyrken for musikk og andre mediefiler, og for varsellyder og
lydeffekter.

Volum-

knapper

Volum-

knapper

Side-

bryter

Side-

bryter

Øke volumet

Trykk på Volum opp-knappen.

Redusere volumet

Trykk på Volum ned-knappen.

Angi en volumbegrensning

Velg Innstillinger > Musikk > Volumbegrensning.

Slå av lyden

Hold nede Volum ned-knappen.

ADVARSEL:

Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, i iPad Viktig

produktinformasjon på support.apple.com/no_NO/manuals/ipad.

Sidebryter

Du kan bruke sidebryteren til å deaktivere lydsignaler og -varslinger. Du kan også bruke den til å
låse skjermretningen og hindre at iPad-skjermen bytter mellom stående og liggende modus.

Slå av lyden for varslinger, varsler
og andre lydeffekter

Skyv sidebryteren ned for å slå av lyden for varslinger, varsler og lydeffekter.
Denne bryteren slår ikke av lyden for lydavspilling, for eksempel musikk,
podcaster, filmer og TV-serier. Les «Sidebryter» på side 130.

Lås skjermretningen

Velg Innstillinger > Generelt > Bruk sidebryter til å, og trykk på Låse retning.
Les «Sidebryter» på side 130.

11

Kapittel 1

Oversikt