iPad - Mikro-SIM-kortskuff 

background image

Mikro-SIM-kortskuff

Mikro-SIM-kortet som brukes i noen 4G- og 3G-modeller, brukes til mobildata. Hvis mikro-SIM-
kortet var forhåndsinstallert, eller hvis du bytter mobildataleverandør, må du kanskje installere
eller bytte ut mikro-SIM-kortet.

Mikro-SIM-kort

Mikro-SIM-kort

SIM-skuff

SIM-skuff

SIM-utmatings-

verktøy

SIM-utmatings-

verktøy

Åpne SIM-skuffen: Sett tuppen på SIM-utmatingsverktøyet inn i hullet på SIM-skuffen. Trykk
verktøyet rett inn til skuffen spretter ut. Trekk ut SIM-skuffen, og sett inn eller bytt ut mikro-SIM-
kortet. Hvis du ikke har et SIM-utmatingsverktøy, kan du kanskje bruke en liten utrettet binders.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Mobildata» på side 125.