iPad - Dele bilder og videoer

background image

Dele bilder og videoer

Send et bilde eller en video med en e-postmelding, tekstmelding eller en tweet. Velg et bilde
eller en video, og trykk deretter på . Hvis du ikke ser , trykker du på skjermen for å vise
kontrollene.
Du må være pålogget Twitter-kontoen din hvis du vil tvitre. Velg Innstillinger > Twitter.

Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren din. iPad kan komprimere bilde-
og videovedlegg hvis det er nødvendig.

61

Kapittel 10

Bilder

background image

Send flere bilder eller videoer

Mens du ser på miniatyrbilder, trykker du på

, markerer bildene eller

videoene og trykker på Del.

Kopier et bilde eller en video

Trykk på

, og trykk deretter på Kopier.

Kopier flere bilder eller videoer

Trykk på

, marker bildene eller videoene, og trykk på Kopier.

Lim inn et bilde eller en video i en
e-postmelding eller tekstmelding

Hold fingeren der du vil sette inn bildet eller videoen, og trykk på Lim inn.

Arkiver et bilde eller en video fra en
e-postmelding

Trykk for å laste ned objektet hvis det er nødvendig, trykk på bildet eller
trykk og hold på videoen, og trykk på Arkiver.

Arkiver et bilde eller en video fra en
tekstmelding

Trykk på bildet i tekstsamtalen, trykk på

, og trykk på Arkiver.

Arkiver et bilde fra en nettside

Hold fingeren på et bilde, og trykk deretter på Arkiver bilde.

Bilder og videoer du mottar, eller som du kopierer fra en nettside, arkiveres i Kamerarull-albumet
(eller i Arkiverte bilder på en iPad uten kamera).