iPad - Importere bilder og videoer

background image

Når iPad er låst, kan du vise en lysbildeserie med alle eller utvalgte albumer med bildene dine.
Start Bilderamme: Trykk på Dvale/vekke-knappen for å låse iPad, trykk på knappen en gang til for
å slå på skjermen, og trykk på .

Sett lysbildeserien på pause

Trykk på skjermen.

Stopp lysbildeserien

Sett lysbildeserien på pause, og trykk deretter på .

Angi alternativer for Bilderamme

Velg Innstillinger > Bilderamme.

Slå av Bilderamme

Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås.

62

Kapittel 10

Bilder

background image

Importere bilder og videoer

Ved hjelp av iPad Camera Connection Kit (selges separat) kan du importere bilder og videoer
direkte fra et digitalt kamera, en annen iOS-enhet med kamera eller et SD-minnekort.

Importer bilder:

1

Koble SD Card Reader eller Camera Connector, som følger med i iPad Camera Connection Kit, til

iPad-docktilkoblingen.

Â

Slik kobler du til et kamera eller en iOS-enhet: Bruk USB-kabelen som fulgte med kameraet eller
iOS-enheten, og koble den til USB-porten på Camera Connector. Hvis du bruker en iOS-enhet,
kontrollerer du at den er slått på og ikke er låst. Hvis du kobler til et kamera, forsikrer du deg
om at kameraet er slått på og er i overføringsmodus. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte
med kameraet, for mer informasjon.

Â

Slik bruker du et SD-minnekort: Sett inn kortet i SD-kortleseren. Ikke tving kortet inn i plassen.
Det passer kun en vei.

Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp i dokumentasjonen for iPad Camera Connection Kit.

2

Lås opp iPad.

3

Bilder-programmet starter og viser bildene og videoene som er tilgjengelige for import.

4

Marker bildene og videoene du vil importere.

Â

Slik importerer du alle objektene: Trykk på Importer alle.

Â

Slik importerer du kun noen av objektene: Trykk på bildene du vil inkludere (et hakemerke vises
på hvert av objektene), trykk deretter på Importer, og velg Importer markerte.

5

Når bildene er importert, kan du velge om du vil beholde bildene og videoene på minnekortet,

kameraet eller iOS-enheten.

6

Koble fra SD Card Reader eller Camera Connector.

Hvis du vil se bildene, åpner du Siste import-albumet. En ny hendelse inneholder alle bildene som
ble importert.
Hvis du vil overføre bildene til datamaskinen, kobler du iPad til datamaskinen og importerer
bildene ved hjelp av et bildeprogram som iPhoto eller Adobe Elements.

63

Kapittel 10

Bilder

background image

Videoer

11

Om videoer

Du kan bruke iPad til å vise filmer, musikkvideoer, videopodcaster og TV-programmer (hvis
tilgjengelig). iPad støtter også spesialfunksjoner som kapitler, tekster, alternativ lyd og spesialtekst.

Du kan leie eller kjøpe videoer fra iTunes Store, og du kan bruke en videoadapterkabel til å vise
videoer på en TV eller en projektor. Hvis du har en Apple TV, kan du streame videoer trådløst til en
TV ved hjelp av AirPlay.