iPad - Organisere bilder og videoer

background image

Organisere bilder og videoer

Du kan opprette, endre navn på og slette albumer på iPad slik at du kan organisere bilder og
videoer.
Opprett et album: Mens du viser albumer, trykker du på Rediger og deretter på Legg til. Marker
bilder for å legge dem til i det nye albumet, og trykk på Ferdig.

Merk: Albumer som opprettes på iPad, synkroniseres ikke tilbake til datamaskinen.

Endre navn på et album

Trykk på Rediger, og marker deretter albumet.

Endre rekkefølge for albumer

Trykk på Rediger, og dra deretter opp eller ned.

Slett et album

Trykk på Rediger, og trykk på

.