iPad - Kapittel 11:  Videoer

background image

Spille av videoer

Spill av en video: Trykk på Videoer, og trykk deretter på en videokategori, for eksempel Filmer.
Trykk på videoen du vil vise. Hvis videoen har kapitler, trykker du på Kapitler og deretter på en
kapitteltittel, eller bare trykk på .

Cars 2 © Disney/Pixar.

Cars 2 © Disney/Pixar.

Dra for å gå framover eller bakover.

Dra for å gå framover eller bakover.

Trykk på

videoen for å

vise eller skjule

kontrollene.

Trykk på

videoen for å

vise eller skjule

kontrollene.

Vis videoen på

en TV med

Apple TV.

Vis videoen på

en TV med

Apple TV.

Dra for å

justere

lydstyrken.

Dra for å