iPad - Om videoer

background image

justere

lydstyrken.

Vis eller skjul avspillingskontrollene Trykk på skjermen mens en video spilles.