iPad - Slette videoer fra iPad

background image

Slette videoer fra iPad

Du kan slette videoer fra iPad for å frigjøre plass.
Slett en video: Trykk og hold på en film i videolisten til Slett-knappen vises, og trykk deretter på

. Trykk på Avbryt eller Hjem når du er ferdig med å slette videoer.

Selv om du sletter en video (bortsett fra leide filmer) fra iPad, slettes ikke videoen fra iTunes-
biblioteket på datamaskinen, og du kan synkronisere videoen til iPad senere. Hvis du ikke vil
synkronisere videoen tilbake til iPad, stiller du inn iTunes til ikke å synkronisere videoen. Les
«Synkronisere med iTunes» på side 20.

Viktig:

Hvis du sletter en leid film på iPad, slettes den permanent. Du kan ikke overføre den tilbake

til maskinen.

66

Kapittel 11

Videoer