iPad - Spille av videoer

background image

Justere volumet

Flytt volumkontrollen, eller bruk volumknappene på siden av iPad eller
knappene på kompatible hodetelefoner.

Se i widescreenformat

Roter iPad.

Skaler en video slik at den fyller
skjermen eller tilpasses skjermen

Dobbelttrykk på skjermen. Du kan også trykke på

for å fylle skjermen

med videoen, eller trykke på

for å tilpasse videoen til skjermen.

64

background image

Sett på pause eller fortsett
avspilling

Trykk på eller , eller trykk på den midterste knappen (eller tilsvarende
knapp) på kompatible hodetelefoner.

Start fra begynnelsen

Hvis videoen inneholder kapitler, flytter du spillehodet på navigeringslinjen
helt til venstre. Hvis det ikke er kapitler, trykk på . Hvis du er mindre enn
fem sekunder ut i videoen, åpnes den forrige videoen i biblioteket.

Gå til et bestemt kapittel

Trykk på Ferdig, trykk på Kapitler, og velg deretter et kapittel. (Ikke alltid
tilgjengelig.)

Gå til neste kapittel

Trykk på , eller trykk raskt på den midterste knappen (eller tilsvarende
knapp) to ganger på kompatible hodetelefoner. (Ikke alltid tilgjengelig.)

Gå til forrige kapittel

Trykk på , eller trykk raskt på den midterste knappen (eller tilsvarende
knapp) tre ganger på kompatible hodetelefoner. Hvis du er mindre enn fem
sekunder ut i videoen, åpnes den forrige videoen i biblioteket. (Ikke alltid
tilgjengelig.)

Spole fram eller tilbake

Hold nede eller .

Gå til et punkt i en video

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren nedover for å justere
navigeringshastigheten fra raskt til sakte.

Avslutt videovisning

Trykk på Ferdig.

Spill en video på Apple TV ved
hjelp av AirPlay

Trykk på

, og velg en Apple TV. Les «Vise videoer på en TV» på side 65.

Velg et annet språk for lyden

Trykk på , og velg deretter et språk fra Lyd-listen. (Ikke alltid tilgjengelig.)

Vis eller skjul tekster

Trykk på , og velg deretter et språk eller Av fra Undertekster-listen. (Ikke
alltid tilgjengelig.)

Vis eller skjul spesialtekst

Velg Innstillinger > Video. (Ikke alltid tilgjengelig.)