iPad - Vise leiefilmer

background image

Vise leiefilmer

Du kan leie filmer fra iTunes Store med standardformat eller HD-format og se dem på iPad. Du kan
laste ned leiefilmer direkte til iPad, eller du kan overføre dem til iPad fra iTunes på datamaskinen.
(Leiefilmer er ikke tilgjengelige i alle områder.)

Filmen må være ferdig nedlastet før du kan begynne å se den. Du kan sette filmen på pause og
fortsette senere. Leide filmer utløper etter et bestemt antall dager, og når du har begynt å se en
film, må du se den ferdig innen et bestemt tidspunkt. Filmer slettes automatisk når tidsfristen
utløper. Kontroller leietiden før du leier en film på iTunes Store.
Vis en leiefilm: Trykk på Filmer, trykk på videoen du vil se, og velg deretter et kapittel eller trykk
på . Hvis du ikke ser videoen i listen, kan det hende at den fortsatt lastes ned.
Overfør leiefilmer til iPad: Koble iPad til datamaskinen. Marker deretter iPad i sidepanelet i
iTunes, klikk på Filmer, og marker de leide filmene du vil overføre. Datamaskinen må være koblet
til Internett. Filmer som er leid på iPad, kan ikke overføres til datamaskinen.