iPad - Vise videoer på en TV

background image

Vise videoer på en TV

Du kan streame videoer trådløst til TV-en ved hjelp av AirPlay og Apple TV, eller du kan koble iPad
til TV-en med en av følgende kabler:

Apple Digital AV Adapter og en HDMI-kabel

Â

Apple Component AV-kabel

Â

Apple Composite AV Cable

Â

Apple VGA Adapter og en VGA-kabel

Â

65

Kapittel 11

Videoer

background image

Apple-kabler kan kjøpes i mange land. Gå til www.apple.com/no/store, eller besøk en lokal Apple-
forhandler.
Stream videoer ved hjelp av AirPlay: Start videoavspillingen, trykk på , og velg Apple TV-
enheten fra listen med AirPlay-enheter. Hvis ikke vises, eller hvis du ikke ser Apple TV-enheten i
listen over AirPlay-enheter, kontrollerer du at den er koblet til det samme trådløse nettverket som
iPad. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Bruke AirPlay» på side 37.

Du kan gå ut av Videoer og bruke andre programmer mens video spilles. Hvis du vil gå tilbake til
visning på iPad, trykker du på og velger iPad.
Stream videoer ved hjelp av kabel: Bruk kabelen til å koble iPad til TV-en eller AV-mottakeren, og
velg riktig datakilde.

Koble til med en Apple Digital AV
Adapter

Koble Apple Digital AV Adapter til Dock-tilkoblingen på iPad. Bruk en HDMI-
kabel for å koble HDMI-porten på adapteren til TV-en eller forsterkeren.
Hvis du vil lade iPad mens du ser på videoer, bruker du en Apple Dock
Connector-til-USB-kabel for å koble 30-pinnersporten på adapteren til den
10-watts USB-strømadapteren for iPad.

Koble til med en AV-kabel

Bruk en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller en
annen godkjent iPad-kompatibel kabel. Du kan også bruke disse kablene
sammen med Apple Universal Dock for å koble iPad til en TV. Du kan bruke
fjernkontrollen for Apple Universal Dock til å styre avspillingen.

Koble til med en VGA-adapter

Koble VGA Adapter-enheten til Dock-tilkoblingen på iPad. Bruk en VGA-
kabel for å koble VGA Adapter-enheten til en kompatibel TV, projektor eller
VGA-skjerm.

Hvis du har en iPad 2 eller nyere, og kabelen er koblet til en TV eller projektor, vil det som vises på
iPad-skjermen, automatisk vises på den eksterne skjermen med en oppløsning på opptil 1080p, og
videoer vises med en oppløsning på opptil 1080p. Noen programmer, for eksempel Keynote, kan
bruke den eksterne skjermen som sekundærskjerm. På tidligere iPad-modeller er det kun enkelte
programmer (blant annet YouTube, Videoer og Bilder) som kan bruke den eksterne skjermen.

Du kan også vise iPad 2 eller nyere-skjermen på en TV trådløst ved hjelp AirPlay og en Apple TV-
enhet. Les «Bruke AirPlay» på side 37.

Hvis du bruker Apple Digital AV Adapter eller Apple Component AV-kabel, vises videoer med høy
oppløsning i HD-kvalitet.