iPad - Dele videoer, kommentarer og vurderinger

background image

Dele videoer, kommentarer og vurderinger

Vis kontrollene for deling, vurdering og kommentering: Mens du ser en video i fullskjermmodus,
trykker du for å vise kontrollen og trykker deretter på

.

Vurder en video

Trykk Liker eller Liker ikke. Du må være logget på en YouTube-konto.

Legg til en kommentar

Trykk på kommentarer, og trykk i kommentarfeltet. Du må være logget på
en YouTube-konto.

Legge til en video i Favoritter eller
en spilleliste

Trykk på Legg til, og velg deretter Favoritter eller en spilleliste.

Send en kobling til en video via
e-post

Trykk på Del.

Flagg en video

Trykk på videoen for å vise verktøylinjen, og trykk på .

Send din egen video til YouTube

Åpne Bilder-programmet, marker videoen, og trykk deretter på

.