iPad - Om YouTube

background image

Om YouTube

Med YouTube kan du se korte videoer som er sendt inn av brukere fra hele verden. Enkelte
YouTube-funksjoner krever en YouTube-konto. Hvis du vil opprette en konto, går du til www.
youtube.com.

Hvis du vil bruke YouTube, må iPad være koblet til Internett. Les «Nettverk» på side 128.

Merk: YouTube er ikke tilgjengelig på alle språk og alle steder.