iPad - Synkronisere kalendere

background image

Synkronisere kalendere

Du kan synkronisere Kalender på følgende måter:

Â

I iTunes: Bruk innstillingspanelene til å synkronisere med iCal eller med Microsoft Entourage på
Mac eller Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en PC når du kobler iPad til datamaskinen.

Â

I Innstillinger: Slå på Kalendere i iCloud-, Microsoft Exchange-, Google- eller Yahoo!-kontoene
for å synkronisere kalenderinformasjonen din over Internett, eller for å konfigurere en CalDAV-
konto hvis bedriften eller organisasjonen har støtte for det. Les «Konfigurere Mail og andre
kontoer» på side 18.