iPad - Vise kalendere

background image

Vise kalendere

Du kan vise kalendere enkeltvis eller som en kombinert kalender. Dette gjør det enkelt å
organisere jobb- og familiekalendere samtidig.

Velg en visning.

Velg en visning.

Legg til en hendelse.

Legg til en hendelse.

Trykk og dra

for å justere.

Trykk og dra

for å justere.

Endre visningen: Trykk på Liste, Dag, År eller Måned.

71

background image

Vis Bursdager-kalenderen

Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Bursdager for å inkludere
bursdager fra kontaktene dine i hendelser.

Vis detaljene for en hendelse

Trykk på hendelsen. Du kan trykke på informasjon om hendelsen for å vise
flere detaljer. Hvis det for eksempel er angitt en adresse for stedet, trykker
du på den for å åpne Kart.

Rediger eller slett en kalender

Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Rediger.

Velg hvilke kalendere som skal
vises

Trykk på Kalendere, og trykk for å markere kalenderne du vil vise.
Hendelsene for alle markerte kalendere vises i en enkeltkalender på iPad.