iPad - Legge til og redigere kontakter

background image

Legge til og redigere kontakter

Legg til en kontakt på iPad: Trykk på Kontakter, og trykk på . Hvis ikke er synlig, forsikrer du
deg om at du ikke viser en LDAP-, CalDAV-, eller GAL-kontaktliste. Du kan ikke legge til kontakter i
slike lister.
Rediger kontaktinformasjon: Velg en kontakt, og trykk deretter på Rediger.

Legg til nytt felt

Trykk på

Legg til felt.

Legg til en kontakts Twitter-
brukernavn

Trykk på

Legg til felt, og trykk på Twitter.

Endre en feltetikett

Trykk på etiketten, og velg en annen. Hvis du vil legge til en ny etikett, blar
du nederst i listen og trykker på Legg til tilpasset etikett.

Endre ringetonen eller
tekstmeldingstonen for kontakten

Trykk på ringetone- eller SMS-tonefeltet, og velg en ny lyd i Innstillinger >
Lyder.

Slett et objekt

Trykk på

, og trykk deretter på Slett.

Knytte et bilde til en kontakt

Trykk på Legg til bilde i redigeringsmodus, eller trykk på det eksisterende
bildet. Du kan ta et bilde med kameraet eller bruke et eksisterende bilde.
Hvis du vil importere bilder fra kontaktenes Twitter-profiler, går du til
Innstillinger > Twitter. Logg deg på Twitter-kontoen din, og trykk deretter
på Oppdater kontakter.

Slett en kontakt

Velg en kontakt i Kontakter, og trykk deretter på Rediger. Rull nedover, og
trykk på Slett kontakt.